Aktualności

Zwiedzanie zakładu - delegacja z Politechniki Śląskiej i BPIK

21.03.2019

W dniu 21.03.2019r. zakład MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. zwiedzali studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, a także delegacja pracowników z Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Wizyta miała na celu zapoznanie się ze sposobem realizacji Systemu Gospodarki Odpadami na terenie Miasta Tychy i okolicznych gmin, a także z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i inżynieryjnymi zastosowanymi na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.