SEGREGUJ PO NOWEMU

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. do lipca 2017r. realizuje kampanię informacyjno-ekologiczną związaną z właściwą segregacją odpadów pn. „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW – KORZYŚCI I ZMIANY” akcja dotyczy zmian w systemie segregacji.

Od 1 lipca 2017r. zmieniły się ogólnopolskie zasady segregacji – niebawem segregacja zostanie ujednolicona we wszystkich gminach, tym samym będzie obejmować pięć frakcji odpadów: papier, szkło, plastik z metalami i odpady biodegradowalne.

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, obowiązujące od 1 lipca 2017r., zakłada, że gminy wprowadzą obowiązek segregowania odpadów z podziałem na materiały przeznaczone do recyklingu wliczając w to: papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz metalami oraz odpady biodegradowalne. Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się stopniowo, w terminach uzależnionych od czasu zakończenia dotychczasowych umów na zagospodarowanie odpadów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Planowane wprowadzenie nowych zasad segregacji w Tychach szacowane jest na początek przyszłego roku. Jednocześnie informujemy, iż pełna informacja dotycząca wprowadzanych zmian zostanie przekazana w późniejszym terminie.

JAK ZMIANY WPŁYNĄ NA SEGREGACJĘ W NASZYCH GMINACH?
SEGREGUJ PO NOWEMU

Od lipca 2017 weszły w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych:
Segregacja będzie polegała na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:

• SZKŁO (niezależnie od jego koloru) wrzucamy do ZIELONEGO POJEMNIKA,
• PAPIER wrzucamy do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA,
• METAL i PLASTIK wrzucamy do ŻÓŁTEGO POJEMNIKA,
• ODPADY KUCHENNE – ulegające biodegradacji wrzucamy do BRĄZOWEGO POJEMNIKA,
• TRAWA (dotyczy Tychów) - WOREK BRĄZOWY,
• POPIÓŁ - POJEMNIK CZARNY.
(w Tychach dodatkowo obowiązuje podział na segregację: osobno ODPADY KUCHENNE oraz osobno TRAWA - informacja poniżej).

Tym samym każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje segregowanych odpadów zostanie wyposażony w cztery pojemniki, dzięki czemu więcej odpadów będzie nadawało się do recyklingu. Nowością będzie pojemnik na odpady BIO – biodegradowalne, w którym mieszkańcy będą umieszczać kuchenne resztki.
Segregacja popiołu nadal będzie obowiązywała na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁY:
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - KORZYŚCI I ZMIANY + ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW:

SEGREGUJ PO NOWEMU

Uprzejmie informujemy mieszkańców Tychów, iż został opracowany szczegółowy informator, w formie PLAKATÓW I ULOTEK dotyczący NOWYCH ZASAD SEGREGACJI W TYCHACH - "SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - KRÓTKI KURS".
Materiały edukacyjne opracowane na zlecenie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach:
SEGREGUJ PO NOWEMU PLAKAT - TYCHY
SEGREGUJ PO NOWEMU SEGREGUJ PO NOWEMU ULOTKA - TYCHY

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - JAK SEGREGOWAĆ?

POJEMNIK/WOREK

NALEŻY WKŁADAĆ WYŁĄCZNIE:

NIE NALEŻY WKŁADAĆ:

NIEBIESKI
PAPIER

- przeznaczony na opakowania z papieru i tektury

• gazety i czasopisma,
• książki i mapy,
• zeszyty i notatki,
• zapisane kartki i listy,
• papierowe torby,
• kartony, tekturowe pudełka.

• papieru mokrego,
• papieru powlekanego,
• papieru lakierowanego,
• tapet, worków po cemencie i zaprawach,
• pieluch i chusteczek,
• papieru zabrudzonego i zatłuszczonego,
• opakowań papierowych z zawartością.

ZIELONY
SZKŁO
- przeznaczony na opakowania ze szkła

• szklane butelki po napojach,
• puste słoiki,
• opakowania bez kapsli, korków, nakrętek.

• szkła nietłukącego,
• naczyń żaroodpornych,
• porcelany i fajansu,
• kieliszków,
• szyb, szkła zbrojonego,
• luster,
• żarówek, świetlówek,
• termometrów,
• lamp,
• opakowań po chemii.

ŻÓŁTY

TWORZYWA SZTUCZNE + METALE

- przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych i metali

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
• plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach i środkach czystości,
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, oliwie),
• plastikowe zakrętki,
• reklamówki i worki foliowe,
• opakowania wielomateriałowe

METALE:
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z blachy stalowej po żywności – konserwy,
• złom żelazny i metale kolorowe,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
• folia aluminiowa

• opakowań po smarach i olejach technicznych,
• sprzętu RTV w plastikowych obudowach,
• akumulatorów.

BRĄZOWY

ODPADY KUCHENNE
- odpady biodegradowalne - bio.
- worek brązowy
przeznaczony na odpady spożywcze/pochodzenia roślinnego

• odpady pochodzenia roślinnego,
• odpady, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
•przeterminowane produkty spożywcze,
stary chleb, przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.
• odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie itp.),
• jajka, skorupki jaj.

• kości, mięsa,
• odchodów zwierzęcych,
• tkanin, materiałów nieorganicznych,
• papieru, papierosów,
• materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.

BRĄZOWY
TRAWA - worek brązowy przeznaczony na trawę

• skoszoną trawę,
• niewykorzystane, miękkie części uprawianych roślin.

 • kości, mięsa,
 • odchodów zwierzęcych,
 • odpadów pochodzenia roślinnego,
 • obierków po owocach i warzywach, skórek od bananów, resztek owoców cytrusowych,
 • przeterminowanych produktów spożywczych,
 • resztek produktów mleczarskich, jaj, skorupek jaj,
 • odpadów kuchennych (resztek żywności, fusów po kawie i herbacie),
 • starego chleba, przeterminowanych wyrobów cukierniczych, ciast, drożdżówek, itp.
 • tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów,
 • materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie
  lub toksyczne związki organiczne).

CZARNY

POPIÓŁ/ŻUŻEL
Przeznaczony na popiół i żużel

• popiół i żużel: z kotłowni, z kominka,
• popiół ze spalania węgla i drewna.

 • ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA DO POJEMNIKÓW NALEŻY WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE ZIMNY POPIÓŁ!

 • NIE NALEŻY MIESZAĆ POPIOŁU Z INNYMI ODPADAMI

 • NIE WOLNO SPALAĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH W DOMOWYCH PIECACH

SZARY

ODPADY ZMIESZANE
- przeznaczony na odpady komunalne – zmieszane

• zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
• wilgotny i zabrudzony papier, olejach spożywczych, lodach),
• niedopałki papierosów,
• tapety,
• worki od odkurzacza,
• zatłuszczoną folię.

• odpadów, które można posegregować!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
– to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach
- odbierane są sprzed posesji zgodnie z ustalonym na dany rok harmonogramem,
- ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

• elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,
• wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.

• wszelkiego rodzaju części budowlanych, takich jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, rolety, płytki,
• wszelkiego rodzaju części sanitarnych, takich jak: wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki,
• części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi.

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE BATERIE

 • ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  – należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w urzędach, placówkach oświatowych i w wybranych sklepach.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

– zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne,
które działają na prąd lub na baterie
- ODDAJ do sklepu, hurtowni lub przywieź do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Do elektrośmieci zaliczamy:
• wszelki sprzęt AGD (pralki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka),
• gadżety elektroniczne,
• telefony komórkowe,
• telewizory,
• komputery,
• odbiorniki radiowe, odtwarzacze video,
• płyty CD i DVD,
• urządzenia klimatyzacyjne,
• wiertarki,
• zegarki,
• świetlówki,
• termometry elektroniczne,
• żarówki energooszczędne,
• instrumenty muzyczne.

ZUŻYTE OPONY

Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych oraz w instalacjach do tego nieprzystosowanych! Paląc opony powodujesz uwalnianie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji, często rakotwórczych!!!
Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, gdy wymieniasz zużyte na nowe.
ODDAJ DO PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Szczegółowe lokalizacje zamieszczone zostały na: www.master.tychy.pl