Aktualności

STATUS REGIONALNEJ INSTALACJI MBP

23.03.2015

UCHWAŁĄ NR V/6/21/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” wprowadza się następujące zmiany: w tabeli „Wykaz instalacji do mechaniczno-biologicznego...

więcej...

Wizyta KFDZOM na zakładzie

19.03.2015

Dnia 19.03.2015r. gościliśmy za zakładzie przedstawicieli Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem podnoszenia i weryfikacji wiedzy związanej z praktyką i funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania i zagospodarowywania odpadów komunalnych Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozpoczęło cykl objazdów...

więcej...