Aktualności

MASTER - RIPOK

03.04.2015

Instalacji MASTER-ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach został nadany status INSTALACJI REGIONALNEJ MBP-instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla Regionu IV - do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin zlokalizowanych na południowym obszarze województwa śląskiego. UCHWAŁĄ NR V/6/21/2015...

więcej...

WIRTUALNY SPACER PO ZAKŁADZIE

01.04.2015

Zapraszamy na wirtualny spacer po zakładzie biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Tychach: http://zaklad.master.tychy.pl/wirtualnawycieczka/

więcej...